Om badtunnan

*Skador som orsakats av oaktsamhet eller vårdslöshet debiteras med material samt reparationskostnad.
*Hyrestagaren är ansvarig för ekipaget och debiteras vid stöld.

Före bad:
1.Dra åt släpets parkeringsbroms och koppla av släpet från bilen
2. Väg in släpet med hjälp av stödbenen.
3. Sätt skorstenen på kaminen.
4. Fyll på badtunnan med vatten.
OBS!!! Vattnet måste täcka de översta hålen innan eldning påbörjas.
5. Lägg in ved i kaminen och tänd på. Fyll på med ved i efterhand.
6. Det tar ca 2-4h att värma upp tunnan beroende på temperaturer.
7. För att påskynda uppvärmningen, använd locket för badtunnan och rör om med paddeln.
8. Värm upp vattnet till ca 30 grader med full kamin, minska därefter mängden ved.
9. Använd locket på kaminen för att reglera värme samt flöde i badtunnan.
BADA & NJUT!

Varningar!
Låt aldrig barn bada i tunnan utan uppsikt.
Tag ej på skorstenen då den är het.
Töm aldrig ur baljan innan eld och glöd släckts.
Släng ej glöd där det finns brandrisk.
Halkrisk.

Efter bad:

1. Tunnan får ej tömmas innan eld och glöd har släckts.
2. Koppla den blå dräneringsslangen som medföljer på tappkranen i nederkant på kaminen.
3. Öppna kranen och töm tunnan på vatten. Stäng ej kranen.
4. Skura tunnans insida med hjälp av medföljande skurborste och rengöringsmedel.
5. Avlägsna ved, sot och aska från kaminen.
6. Spänn fast skorstenen framtill på vagnen.
7. Lägg på locket på tunnan och spänn fast.
8. Spänn fast locket på kaminen.
9. Stäng och lås fast alla luckor.
10. Dra upp samtliga stödben.
11. Lossa parkeringsbromsen innan avfärd

Kontakt

E-post: info@stockholmsbadtunna.se
Telefon: 070-403 31 06
Besöksadress: Jungfrusundsmarina
Bryggavägen 133, 178 31 Ekerö [KARTA]